Hur ska man hitta ett jobb?

Idag presenterar Svenskt Näringsliv den andra delen i vårens rekryteringsenkät. Den här gången handlar det om vilka rekryteringsvägar företagen använt när de söker nya medarbetare.

Föga förvånande är det informella kontakter som är det överlägset vanligaste sättet medan användandet av arbetsförmedlingen har sjunkit. Ungefär nio av tio av våra företag tycker att det informella sättet att rekrytera fungerar ganska eller mycket bra, förutom för företagen inom Medieföretagen där 65% anser det.

Sökvägar som informella, spontant, sociala medier och andra internettjänster har ökat sedan den förra undersökningen som genomfördes 2007.

Återigen visar en undersökning att det gäller som företagare att leta efter medarbetare på nya sätt. Det är av den anledningen som Almega så hårt drivit frågan med valfrihet inom arbetsförmedling. Den som kan hjälpa arbetssökande att finna nya vägar in på företagen kommer säkert att vara mest framgångsrika.

Det som gör mig orolig när jag läser resultatet i undersökningen är att alla de ungdomar som inte har kontakter på arbetsmarknaden. De kommer att behöva extra stöd. Där kan ett närmare samarbete mellan skolan, utbildningar och näringslivet vara ett sätt. Meningsfulla praktikplatser ett annat. Det förslag om lärlingsplatser som regeringen föreslagit ett tredje.

Men det viktigaste är att få arbetslivserfarenhet så att man kan visa på referenser. Det är då oerhört viktigt att arbetsgivaren ska ha rätt att anställa medarbetare på deltid. Varje arbetat timme är ett plus vid sökandet av jobb. Därför var det rätt att Arbetsmiljöverket drog tillbaks sitt förslag om att minderåriga inte inklusive skoltiden fick arbeta mer än 40 timmar per vecka. Det skulle ha inneburit att alla de ungdomar som jobbar extra inte skulle kunna göra det mer än någon enstaka timme och det hade blivit ohållbart för arbetsgivarna.

Ungdomsarbetslösheten är oroväckande. För många är också de kunskaper de förvärvat färskvara som behöver omsättas i praktiken.

Fler aktörer inom arbetsförmedlingen kommer säkert att underlätta. Jag väntar med glädje på riksdagens beslut i denna fråga!

Du kan läsa mitt blogginlägg om första delen av rekryteringsenkäten här.