Att söka men inte finna..

Det är rubriken på Svenskt Näringslivs rapport om rekryteringsläget. Medlemmarna i Almegas förbund skulle möjligen kunna citera Hamlet – Att vara eller inte vara det är frågan.

För trots att det varit en lågkonjunktur har mer än hälften av våra företag försökt rekrytera, betydligt fler än Svenskt Näringsliv som helhet. Även den här enkäten visar att våra medlemsföretag som helhet har klarat konjunkturen bättre än de traditionella industriföretagen.

Men för att företagen ska kunna ”vara” fordras att det finns presumtiva medarbetare som har den kompetens som företagen söker eller att matchningen fungerar som den ska. Nästan 7 av 10 IT & Telekomföretag har tyckt att det varit svårt, OCH fler än hälften av övriga företag delar den uppfattningen.

Om företagen inte hittar kompetensen så innebär det hos 66 procent av företagen en hårdare belastning på personalen, 27 procent anser att expansion förhindrades och 20 procent att de fick tacka nej till order.

Att vara eller inte vara är en ödesfråga. För ett tjänsteföretag där den mänskliga faktorn är den viktigaste resursen, där affärer och innovationer utvecklas i samarbete med kunden, kan svårigheten att hitta rätt person bli en fråga om överlevnad.

Av den anledningen driver vi valfrihet inom arbetsförmedling.