Vi tror också på den här modellen!

Vi tror på den här modellen, det blir bättre när fler engagerar sig än när lönerna görs upp vid ett förhandlingsbord. Så säger Tina Westerdahl som är lokal fackordförande för SKTF, i en artikel i TCO-tidningen. Den modell hon talar om är lokal och individuell lönebildning som stöds av en tydlig och strukturerad dialog mellan varje enskild medarbetare och dennes chef.

Det som är extra intressant, är att Westerdahl är väldigt tydligt med att facket får en ny, men kanske ännu viktigare roll. ”Vi stöttar och ger råd, vi finns till hands före och efter utvecklas tillsammans. Tina Westerdahls röst är mer än välkommen i en debatt som just nu handlar om det omsusade Märket och om löner som ska beslutas i slutna rum.