RUT-avdraget har skapat 11 000 nya jobb

Frilansjournalisten Anders Utbult skrev i går i ett inlägg på Newsmill att såväl Näringsministern som Svenskt Näringsliv hävdar grova faktafel och trixar med statistiken. Eftersom hans påstående bygger på beskrivningen i innehållet i Almegas rapport Hemservice- Attityder och fakta kring hushållsnära tjänster, februari 2010, vill jag klargöra ett par saker.

Det är riktigt att vår beräkning av antalet sysselsatta i branschen som bygger på Skatteverkets statistik inte säger något om antalet nya jobb. Det skulle i sig kunna vara ett skäl till viss osäkerhet om hur många nya jobb det faktiskt handlar om.

När vi fått frågor med anledning av rapportens siffror från media och andra intressenter om hur många nya arbetstillfällen det kunnat röra sig om har vi muntligen redovisat att det sannolikt handlar om cirka 11.000.

Förstår man bakgrunden till branschens fantastiska uppsving är det uppenbart. Skälet till att Almega under 2005 varvade upp arbetet med att plädera för en skattereduktion var att den vita sektorn i det närmaste vare helt utkonkurrerad av den svarta dito. Vår största medlem hade drygt 100 medarbetare som främst arbetade i system där hemservice erbjöds som förmån av vissa företag. Vi bedömde hela vita sektorn till maximalt några hundra medarbetare. Företagen gick på knäna och var på väg att knäckas av svarta konkurrenter. Ingen drog sig för att öppet tala om att man svart städhjälp.

Vår uträkning som redovisas i rapporten säger att branschen nu sysselsätter 11.379 medarbetare. Det är således relevant enligt vår bedömning att tala om 11.000 nya jobb sedan reformen infördes, även om detta inte står med i rapporten.

Från de som till skillnad från Anders Utbult, kontaktat oss för att fråga om bedömningen av antalet nya jobb har det blivit svaret.

Jag förstår till fullo att det finns många som nu har intresse av att ifrågasätta siffror eller på andra sätt avleda debatten från en verklighet som tränger sig på. Vi som företräder de företag, medarbetare och kunder som alla dagligen driver verksamhet, har ett arbete med kollektivavtal eller drar nytta av tjänsten, är i första hand intresserade av att låta fakta sparka.
Det är vi skyldiga inte minst de företagare och medarbetare vars arbetes vara eller icke vara många nu har åsikter om.

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef Almega

Läs debattartikeln på Newsmill