Oseriös uträkning om RUT-avdraget

Roland Spånt är en till ekonom förklädd politiker. Alltsedan hans tid på TCO har han varit en av de mer aktiva motståndarna till skattereduktion för hushållsnära tjänster. Att han nu väljer att presentera beräkningar över rut-avdraget (7/3) som ger illusionen att det rör sig om väldigt få sysselsatta är därför föga förvånande.

Uträkningen som Almega gjort gällande skattereduktionen för hushållsnära tjänster bygger på de senaste tre månadernas utbetalningar från Skatteverket, kombinerat med företagens senaste årsbokslut om nettoomsättning per anställd.

Det går givetvis att räkna på flera sätt men att som Spånt hävda att uträkningen, som är väl redovisad i detalj, skulle vara lurendrejeri är inte seriöst. Extra oseriöst blir det när han själv redovisar en hemmagjord uträkning som bygger på egna antaganden.

Då Spånt väljer att göra sina beräkningar baserat på en längre tidsperiod än vad Almega gör, missar han den utveckling som skett de senaste månaderna. Vill man säga något om hur många branschen sysselsätter idag måste man helt enkelt utgå från den senaste tidens utbetalningstakt. Ville vi se hur många som var anställda i branschen i juli 2009 hade vi räknat på ett annat sätt.

Spånt antar helt utan saklig grund att en femtedel av reduktionen har betalats ut felaktigt eller är fusk. Att sedan anta att hälften av jobben fanns vitt innan reduktionen är också ett antagande som inte får gehör hos branschens företag. Än mindre hos Almega Hemserviceföretagen, som organiserade branschen långt innan skattereduktionen infördes.

Dessa antaganden lägger den före detta TCO-ekonomen till grund för beräkningar som visar att tusentals företag som utfört hushållsnära tjänster endast lyckats skaka fram 1800 heltidsjobb. Trots att det, enligt Skatteverket, under de senaste tre månaderna köpts hushållsnära tjänster för 200 miljoner kronor i månaden. Den ekvationen blir svår att förklara även utan anklagelser om lurendrejeri.

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef, Almega

 

Läs debattartikeln på SvD:s webbplats

Läs Roland Spånts debattartikel