MP-förslag känns lovande

Jag blev glad i morse när jag slog upp DN. På debattsidan presenterar miljöpartiet förslaget om sänkt moms för en rad tjänstebranscher där det finns en stor potential för att anställa fler. MP-förslaget känns lovande, eftersom det skulle sänka kostnadstrycket på vissa delar av tjänstesektorn. Mindre bra är att förslaget saknar den bärande idén från partiets tidigare linje för en grön skatteväxling. Den gröna skatteväxlingen satte fingret på det skatteproblem som är störst för just tjänsteföretag, den höga skatten på arbetade timmar för såväl företag som medarbetare.

Almega har tidigare, bland annat i rapporten Broms i båda ändar, visat hur en hög arbetsbeskattning bromsar tillväxten i servicesektorn. Men också hur höga marginalskatter gör det svårt för kunskapsintensiva tjänsteföretag att utvecklas i Sverige. Idag betalar även personer med relativt låga inkomster höga marginalskatter. Det gör att svenska företag får svårt att behålla och attrahera kvalificerad och eftertraktad personal på tjänstemarknader som idag är helt öppna för global konkurrens. Höga marginalskatter försvagar dessutom incitamenten för ungdomar att satsa på långa utbildningar och att vässa kompetensen under ett långt arbetsliv.

Jag har förståelse för miljöpartiets synpunkt om att inte skapa undantag eller särskilda villkor för vissa branscher, men utgångspunkten måste vara en annan. Lika skatter blir orättvisa om villkoren är väldigt olika. Dagens skattesystem gynnar företag där de främsta tillgångarna består av maskiner, men missgynnar de företag som främst består av människor. Varför beskatta det internationellt konkurrerande konsultföretaget mer än aluminiumsmältverket med allt färre anställda?