Kunskapsintensiva tjänste­företag i Sverige och Stockholm

– Statistik och Fallbeskrivningar

• Tjänsteföretagen skapar den svenska välfärden – en trend sedan 90 år tillbaka
– 3 av 4 svenskar arbetar i tjänsteföretag
• Tillväxt i sysselsättning kommer från tjänstesektorn
– Tjänsteföretag är mer kunskapsintensiva än industriföretag
• Nästan varannan arbetstagare arbetar i ett kunskapsintensivt tjänsteföretag
• Kunskapsintensiva tjänsteföretag blomstrar, och framförallt i storstäder – tjänsterna
produceras där kundunderlaget är som störst
• Tillväxten är mer än 4 gånger högre i den kunskapsintensiva tjänstesektorn än i industrin
• Halva marknaden för kunskapsintensiva tjänster inte tillgänglig för privata företag
• De privata kunskapsintensiva tjänsteföretagen växer betydligt mer än de offentliga

Läs rapporten (pdf)