Klaustrofobisk debatt om högskolan

Det har varit en ovanligt skarp ordväxling mellan högskole- och forskningsminister Tobias Krantz (Newsmill 030317) och chefen för Högskoleverket Anders Flodström (SvD 030314). Debatten dem emellan om ett nytt kvalitetssystem för högskolan har sina poänger, men den lider av att den är väldigt intern. Det är högskolevärlden som diskuterar med sig själv, om sig själv.

Samtidigt stängs den viktigaste parten ute från debatten. De som ska anställa alla de studenter som kommer ut ur högskolans värld, företagen och deras organisationer, släpps inte in. Ända sedan den stora utredningen ”Resurser för kvalitet” SOU 2007, har ytterligare tre utredningar fortsatt att diskutera högskolans kvalitetssystem utan att involvera slutanvändarna för högskolans utbildning. Studenterna ges därmed en utbildning, vars innehåll ingen med säkerhet vet är efterfrågad på arbetsmarknaden. Studenternas mål är att skaffa sig en attraktiv kompetens som kan ge dem intressanta jobb. Frågan är varför inte högskolans aktörer vill gå detta högst legitima mål till mötes?

Almega har, som representanter för den privata kunskapsintensiva tjänstesektorn tvingats tränga sig in i dialogen. Det har inte varit en självklarhet att lyssna på företrädarna för de som är studenternas framtida arbetsgivare. Vi vill i grunden att högskolans kvalitetsutvärdering och resurstilldelningssystem ska premiera de utbildningar som strävar efter att ge studenterna goda möjligheter till kontakter med arbetslivet.

Almegas förslag är att innehållet i högskolans utbildningar mer systematiskt bör stämmas av mot arbetsmarknadens behov, och att mäta olika utbildningars framgång genom att se hur många av studenterna som får relevanta jobb efter examen. Detta görs bäst i nära kontakt med näringslivet och med frågor till utexaminerande studenter. Även lärarnas kompetens måste utvärderas i förhållande till den huvudsakliga arbetsmarknad man utbildar för. Det viktiga är att de högskolor, där studenterna snabbt får rätt utbildning också ska få en större tilldelning av resurser. Då skapas rätt drivkrafter.

Högskolan är inte till för sig själv. Det är nu hög tid att visa öppenhet med vilka utbildningar som ger rätt jobb efter examen.

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef Almega

Läs debattartikeln på Newsmill