Ge jobbförmedlingen mer kraft

Regeringens förslag om ökad valfrihet för arbetsförmedling är välkommet. Men regeringen borde gå ännu längre. Fler svenskar tror att andra än den statliga arbetsförmedlingen är bäst på att förmedla jobb.

Regeringen kommer, via Arbetsmarknadsdepartementet, inom kort att lägga fram en proposition om valfrihet inom arbetsförmedlingen. Enligt förslaget ska det bli möjligt för arbetsförmedlingen att använda sig av Lagen om valfrihetssystem.

Förslaget är välkommet sedan länge. Men det innehåller begränsningar som måste betraktas som onödiga. Framförallt, så blir det den statliga arbetsförmedlingen som får fatta beslut om i vilka fall valfrihet, i konkurrens med den egna verksamheten, ska tillämpas.

Arbetsförmedlingen borde endast ha till uppgiften att godkänna andra leverantörer utifrån uppsatta krav. Risken är annars stor för att arbetsförmedlingens rätt att besluta om tillämpningen av valfrihetssystem begränsar en önskvärd utveckling. För att få kraft och volym i denna viktiga reform hade det varit önskvärt med en valfrihet som gällt fullt ut, där det endast är individens val av godkända leverantörer som styr. Sådana möjligheter finns redan på andra områden, till exempel genom skolpengen och inom primärvården.

Att förslaget är välkommet råder inga tvivel om. En undersökning som Silentium genomfört på uppdrag av Almega visar att varannan svensk tror att rekryteringsföretag är bäst på att förmedla jobb, och endast var tredje anger Arbetsförmedlingen. Föga förvånande, är det unga och företagare som har lägst förtroende för Arbetsförmedlingen.
På en mer direkt fråga om hur man anser att Arbetsförmedlingen klarar uppgiften att förmedla jobb, är det bara 28 procent av de yngre som anger Arbetsförmedlingen som bästa alternativ. Inte i någon åldersgrupp är det fler än 38 procent som anger Arbetsförmedlingen som förstaval.

Slutsatsen är att Arbetsförmedlingen skulle må bra av konkurrens från andra aktörer. Det är också av största vikt att förmedlingen av jobb fungerar så att den svenska arbetsmarknaden kan fungera hyggligt friktionsfritt. Är förmedlingen en flaskhals på arbetsmarknaden får det negativa effekter på stora delar av svensk ekonomi.

Om regeringens förslag blir verklighet kommer rekryteringsföretag, bemanningsföretag, ideella organisationer och en mängd olika aktörer kunna använda sina särskilda kompetenser och metoder för att få människor i arbete. De kommer att bidra med ny energi och nya idéer på arbetsmarknaden.

De nya aktörernas bidrag kommer att vara mycket efterlängtade.

Ulf Lindberg,
näringspolitisk chef Almega
 

Marie Silfverstolpe,
näringspolitisk expert Almega