Privata utförare har en viktig roll

Wanja Lunby Wedin (20/1) går under rubriken ”Ideologi går för arbetslösas bästa” till angrepp mot regeringens förslag om valfrihet inom ramen för Arbetsförmedlingen. Att LO är motståndare till valfrihet och privata alternativ är knappast något nytt.

Wanja Lunby Wedin (20/1) går under rubriken ”Ideologi går för arbetslösas bästa” till angrepp mot regeringens förslag om valfrihet inom ramen för Arbetsförmedlingen. Att LO är motståndare till valfrihet och privata alternativ är knappast något nytt.

Under den senaste högkonjunkturen var det många företag inom den privata tjänstesektorn som hade svårt att expandera i den utsträckning de önskade. Detta berodde bland annat på ineffektiv matchning från Arbetsförmedlingens sida. Det visar att privata utförare har en viktig roll att fylla.

Wanja Lundby-Wedin tror att privata aktörer endast kommer åta sig uppdrag från sökanden som har lätt att hitta ett nytt jobb. Internationella erfarenheter visar däremot att det är precis tvärtom. I till exempel Storbritannien har de privata arbetsförmedlarna visat sig vara särskilt effektiva när det gäller att hitta jobb åt dem som står längst ifrån arbetsmarknaden.

Privata arbetsförmedlingstjänster utförda av ideella organisationer, fackförbund, bemanningsföretag, utbildningsföretag med flera kan rikta in sig på en viss kategori av arbetssökande och därmed bygga upp en unik kunskap kring denna grupp och deras arbetsmarknad. De privata arbetsförmedlingarna kommer att bidra till att bryta utanförskap, långtidsarbetslöshet och ungdomars inträde på arbetsmarknaden.

Precis som Wanja Lundby-Wedin kan vi konstatera att Trygghetsfonden TSL, som ägs av Svenskt Näringsliv och LO, har varit framgångsrika i att få arbetslösa i arbete med hjälp av privata omställningsföretag. Frågan är varför LO inte vill att fler arbetslösa ska få den möjligheten?

Även Almega riktar, i vår remiss, kritik mot regeringens förslag som ger Arbetsförmedlingen själv möjligheten att besluta om tillhandahållandet av ett valfrihetssystem. Genom att inte gå hela vägen och föreskriva att myndigheten ska omskapa sin verksamhet till ett system med en mångfald av aktörer avstår man ett viktigt strukturellt beslut som skulle gynna de arbetslösa.

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef Almega