Märkligt försvar av kvinnopotter

Tobias Baudin och Kommunals försvar för kvinnopotter framstår som ännu märkligare efter den senaste repliken i Kuriren den 23 december 2009. Det är ett försvar av en metod som bevisligen inte fungerar (Uppdaterad: 2009-12-29 09:06) .

LO visar i sin lönerapport för 2009 att löneökningarna för kvinnliga arbetare varit 8,7 procent de senaste åren och att männen fått 8,3 procent. Men de siffrorna innebär att löneskillnaden mellan män och kvinnor ökat om man räknar i kronor och ören, vilket är det som folk får i plånboken.

I dag tjänar de manliga arbetarna i genomsnitt 22.500 kronor i månaden, kvinnorna tjänar 19.600. Det är en skillnad på 2.900 kronor. Innan löneökningarna var skillnaden 2.744 kronor. Inkomstskillnaden mellan män och kvinnor har alltså ökat med 156 kronor i månaden. Boven i detta drama är som vanligt generella lönepåslag som cementerar löne-glapp.

Ser man till skillnader i lönenivåer mellan olika yrkesgrupper och avtalsområden förstärks bilden. Till exempel har sjuksköterskor och tandhygienister med lokal lönebildning fått en genomsnittlig ökning av lönen under perioden 2001-2008 som rejält överskred vad gruppen tandsköterskor och vårdbiträden fått. De sistnämnda är kvar i det gamla systemet med centrala påslag som Kommunal använder sig av.

Kontorssekreterare inom Almegas områden, som har den gamla sortens avtal, har haft en ökning av medellönen med 1.564 kronor under perioden 2005- 2008. Läkarsekreterarna, som har lokal lönebildning, har under samma period fått sin lön höjd med 2.283 kronor. Snittlönerna för läkarsekreterarna är 1.700 kronor högre i privat regi än i offentlig regi.

Motsvarande siffra för sjuksköterskor är 2.400 kronor. Detta enligt beräkningar som presenterats i fackförbundet SKTF:s tidning. Fakta talar för sig själva. Kvinnopotter är ingen bra metod. Finns det något annat skäl till att Kommunal vill behålla dem?

Jonas Milton
vd Almega

Läs debattartikeln på Norrbottens-Kurirens webbplats