Våga sätta löner lokalt

Kommunals medlemmar skulle vinna på en förändring av lönebildningen.

Undersköterskor och andra stora yrkesgrupper skulle ha haft betydligt mer i plånboken om Kommunal valt rätt väg. Men det går att ändra sig, och förändringen bör komma från fackets regionala organisation som står medlemmarna nära. Vårdföretagarna inom Almega sträcker därför ut handen till Kommunal i Närke. Nästa år blir den mest omfattande avtalsrörelsen i modern tid, då cirka 550 kollektivavtal ska förhandlas om. Det handlar om löner och arbetsvillkor för närmare 3,3 miljoner anställda på svensk arbetsmarknad. Tyvärr liknar upptakten inför avtalsrörelsen allt mer ett gammalt spel med kända drag, som hamnat allt längre ifrån den verklighet där kollektivavtalen ska användas. De anställda på vårdcentraler och sjukhus i till exempel Örebro, Kumla eller Nora är knappast betjänta av högstämd retorik. En bra lön för ett bra arbete lär nog smälla högre.

Vårdföretagarna inom Almega har sedan ett antal år avtal om lokal lönebildning med bland andra Vårdförbundet. Det innebär att inga siffror bestäms på central nivå. I stället bestäms all lön lokalt, i det enskilda företaget. Avtalen innebär också att lönen är individuell, att varje enskild medarbetares arbetsinsats avgör storleken på löneökningen.

Ser man till skillnader i lönenivåer mellan olika yrkesgrupper och avtalsområden talar lönestatistiken för sig själv. Till exempel har sjuksköterskor och tandhygienister med lokal lönebildning fått en genomsnittlig ökning av lönen under perioden 2001 – 2008 som rejält överskrider vad gruppen tandsköterskor och vårdbiträden fått. De sistnämnda är kvar i det gamla systemet med centrala påslag som Kommunal använder sig av.

Kontorssekreterare inom Almegas områden som har den gamla sortens avtal, har haft en ökning av medellönen med 1 564 kronor perioden 2005 – 2008. Läkarsekreterarna, som har lokal lönebildning, har under samma period fått sin lön höjd med 2 283 kronor. Snittlönerna för läkarsekreterarna är 1 700 kronor högre
i privat regi än i offentlig regi, enligt SKTF-tidningen. Motsvarande siffra för sjuksköterskor är 2 400 kronor. Kommunal har – trots dessa fakta – valt att hålla kvar vid det gamla systemet. Men det går att ändra sig. Som förbundsdirektör för Vårdföretagen inom Almega är jag beredd att sträcka ut handen till Kommunal och bidra till en förändring i rätt riktning. Varför inte försöka i Örebro län, Vårdföretagarna tillsammans med Kommunals ordförande Ing-Britt Hedlund? Det är här, på den regionala nivån som står medlemmarna nära, som förändringen kan börja.

 

 

 

Ari Kirvesniemi
förbundsdirektör Vårdföretagarna

Publicerad i Nerikes Allehanda 18/11 2009.