Hemservice – attityder och fakta kring hushållsnära tjänster

I en undersökning Demoskop genomfört på uppdrag av Almega framkommer det att 70 procent är positiva till skattereduktionen för RUT- och ROT-tjänster. Endast 12 procent av de tillfrågade är negativa.

Förhoppningarna med en skattereduktion för hushållsnära tjänster var att ge förutsättningar för en hemservicebransch där seriösa företag skulle få bra möjligheter att konkurrera och slå ut oseriösa aktörer, förvandla svarta jobb till vita och skapa nya företag och arbetstillfällen. Almega har sedan flera år arbetat för införandet av en skattereduktion för hushållsnära tjänster och allt sedan införandet följt branschens utveckling.

Det går idag att konstatera att förhoppningarna blivit uppfyllda. År 2009 är efterfrågan på vita hushållsnära tjänster enorm. Det är en bransch med över 2 700 aktiva företag som går framåt trots lågkonjunkturen och som med all säkerhet kommer att växa ytterligare efter införandet av fakturamodellen som underlättar för köparna. Almegas undersökningar gjorda av Demoskop visar att flera tusen nya riktiga arbeten har skapats och attityden till svarta hemtjänster har förändrats.

Att kalla denna reform och omvandling för en hel bransch för succé är inte en överdrift. Ändå har den politiska debatten fastnat i en diskussion kring systemets vara eller inte vara. Där oppositionen i dagsläget vill ta bort skattereduktionen. Detta trots att det finns en majoritet som är för skattereduktionen ibland allmänheten och detta i samtliga politiska väljargrupper.

Det är en självklarhet att samhället blir den stora vinnaren i ett system som har givit förutsättningar för skapandet av nya företag och arbetstillfällen och som samtidigt tillgodoser människors behov. Att det sker i en kvinnodominerad bransch som främst utgörs av små företag med anställda som kommer från tidigare arbetslöshet är givetvis extra positivt.

Det är därför hög tid att lyfta debatten och istället diskutera hur man bäst tar tillvara effekterna av denna reform, hur man underlättar för dagens nya företag samt vilka andra tjänster och branscher som kan inkluderas för att ytterligare stimulera tjänstesektorn och framväxten av nya branscher. Det borde ligga i allas intresse, inte minst samhällets.

 

Ladda ned rapporten (PDF)