Bättre välfärd med vinst

Almega har inför Socialdemokraternas kongress träffat Carin Jämtin, oppositionsborgarråd i Stockholm, för att diskutera förutsättningarna för företag inom välfärdssektorn. Carin Jämtin har drivit frågan om att begränsa dessa företags möjligheter att göra utdelningar till sina ägare.

Socialdemokraterna säger sig vara för mångfald och entreprenörskap och inte motsätter sig valfrihet och privata aktörer. Förslaget om vinstbegränsningar leder dock i motsatt riktning.

En slutsats som vi kan dra från mötet med Jämtin är att udden riktas mot oseriösa företag som utnyttjar systemet för att skapa kortsiktiga vinster. Från branschens sida vill också komma till rätta med dåliga verksamheter oavsett om de finns inom kommunal eller privat regi. Men att begränsa vinsten är att dra undan mattan för alla de seriösa företagen som utvecklar välfärden.

Vi från branschen har, precis som politikerna, ett intresse av att motarbeta oseriösa aktörer. Men det måste ske med metoder som fungerar samtidigt som det är möjligt för den stora majoriteten av seriösa aktörer att utveckla verksamheten. Vinstbegränsningar är inte rätt väg att gå. Ett sådant förslag riskerar att motarbeta de seriösa aktörerna medan de oseriösa hittar andra vägar för att kringgå systemet.

Vi kan redan se hur den politiska debatten ändrar förutsättningarna för branschen. Det blir svårare och dyrare att låna pengar. Viljan att investera i ny och befintlig verksamhet minskar. Detta utan att beslut är fattat.

Om vinstbegränsningar införs kommer det oundvikligen att få ännu allvarligare konsekvenser. För verksamheterna innebär det mindre konkurens och därmed minskad utveckling, strävan att driva verksamheten effektivt undermineras. I slutändan leder det till dyrare verksamhet där skattebetalarna betalar mer än nödvändigt. För medborgarna innebär det färre valmöjligheter och mindre inflytande över den egna vardagen. Det är ett samband som vi tror väljarna förstår.

En annan konsekvens av förslaget är att istället för att dela ut vinst kommer vinsten tas ut i samband med försäljningar. Då riskerar vi att se en ägarkarusell där fler företag byter ägare under kort tid och vinsten tas ut i köpeskillingen. Det är knappast en situation som gynnar patienter och elever.

Vinst är en drivkraft för företagande. Värdetillväxt och avkastning leder till utveckling och investeringar. Låt oss acceptera detta och istället rikta in oss på att ställa kvalitetskrav på verksamheten. Vi som branschföreträdare och våra medlemsföretag räds inte kvalitetskrav och utvärdering. Låt oss diskutera detta istället för kontraproduktiva förslag om vinstbegränsningar.

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef, Almega