Serviceentreprenörernas årliga bransch­rapport 2009

Almega Serviceentreprenörerna presenterar idag sin årliga branschrapport för städ- och servicebranschen. Branschen sysselsätter nu över 35 000 anställda och omsätter över 17 miljarder per år. Samtidigt som branschen växer ökar missnöjet med hur kommuner och landsting sköter sina upphandlingar.

För andra året i rad presenterar Almega Serviceentreprenörerna en fullständig branschrapport för städ- och servicebranschen. Vi följer den utveckling som har varit under det senaste året men blickar också framåt. I denna rapport har vi förutom den årliga medlemsundersökningen även gått ut till offentliga inköpare och upphandlare av städ- och servicetjänster för att kartlägga den situation som branschen befinner sig i, gällande offentlig upphandling.

Den allmänna ekonomiska lågkonjunkturens inverkan på företagen samt den pågående utvecklingen från endast städtjänster till ett brett utbud av olika servicetjänster är högaktuella frågor som kommer att prägla årets rapport. Vi redogör också för uppdaterad statistik och nyckeltal för Almega Serviceentreprenörernas medlemsföretag och branschen som helhet.

Läs rapporten (pdf)