Ny arbetsmarknad kan öppnas

Svensk välfärd kan bli vår nästa exportsuccé. Det skulle öppna internationella arbetsmarknader för yrken som tidigare varit hänvisade till Sverige och bara en arbetsgivare. Beräkningar av Almega visar på en enorm potential. Men det behövs en samlad satsning av regeringen.

Vi har under många år utvecklat en svensk modell inom vård, skola och omsorg som är något av en oslipad diamant. Rätt hanterad kan svensk välfärd bli vår nästa exportsuccé. Flera faktorer har samverkat. I grunden finns en stor offentlig sektor som är finansierad via skattemedel. Vidare har det funnits en mångfald av utförare. Aktörerna är inte bara landsting och kommuner utan också ett ökande antal privata företag som bedriver skolor, äldreomsorg, sjukvård och barnomsorg. Stordriften inom den offentliga sektorn och uppdragen till privata företag har drivit fram en rationell och vältrimmad organisation.

Som kronan på detta verk, är vi nu på väg att få en långt driven kundanpassning och ett utpräglat marknadstänkande inom den gemensamma finansieringen, med de privata företagen i framkant av utvecklingen. Konkurrensen har därför vässat de svenska företagen till en gynnsam position på en internationell marknad som än så länge är outvecklad.

Många länder behöver i dag utveckla sin välfärdssektor. Stora länder som Tyskland, Spanien och Japan måste till exempel bygga upp en fungerande barnomsorg. Beräkningar från Almega visar att endast tre procent av de minsta barnen har en dagisplats i vårt grannland Tyskland. Den tyska regeringen ska nu bygga ut barn-omsorgen så att den blir tillgänglig för alla. I ett land med drygt 80 miljoner invånare handlar det om enorma volymer. I östra Europa behövs nya idéer för en modern vård och omsorg. I Storbritannien efterfrågar man nya lösningar i utbildningssystemet. I Kina efterfrågar man allt.

Detta öppnar nya marknader för svenska företag inom välfärdssektorn. Och det öppnar för en helt ny arbetsmarknad i yrken som tidigare varit hänvisade till Sverige och endast en arbetsgivare.

Flera svenska företag inom vård, omsorg och utbildning har redan etablerat sig utomlands. Och med sig drar de andra svenska företag som levererar tjänster inom till exempel it, säkerhet, finans och arkitektur.

Det innebär till exempel att en svensk sjuksköterska kan vara med och starta en ny vårdklinik i Madrid eller Shanghai. Eller att en förskollärare utvecklar pedagogiken på en förskola i Moskva. En väktare från Sverige kan visa hur säkerhet och service kan gå hand i hand på ett sjukhus i Sapporo. Det är bara fantasin som sätter gränser.

Men för att detta ska blir verklighet för fler måste regeringen ta ett samlat grepp för att främja svensk export av välfärdstjänster. Det kan göras på samma sätt som när Ericsson och Volvo ska säljas utomlands, med delegationsresor och uppvaktningar av höga politiska beslutsfattare. Men nu med svenska välfärdsföretag i huvudrollen.

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef, Almega
 

Läs debattartikeln på Arbetsmarknadens webbplats