Vård och omsorg – en framtidsbransch

Vård- och omsorgsbranschen står inför en rad utmaningar. För att möta dessa utmaningar måste branschen öka sin konkurrenskraft och tillvarata de tillväxtförutsättningar som finns. Men hur ska det gå till?

Vård och omsorg är Sveriges i särklass största bransch med omkring 665 000 sysselsatta. Att öka branschens konkurrenskraft och tillväxt är viktigt både för att få mer vård för pengarna och för att branschen är en betydande del av vår ekonomi.

Den här rapporten lämnar sju förslag för att stärka branschens konkurrenskraft. Vård- och omsorgsbranschen står inför en rad utmaningar i form av internationell konkurrens, demografiska förändringar och finansieringsproblem.

För att möta dessa utmaningar måste branschen öka sin konkurrenskraft och tillvarata de tillväxtförutsättningar som finns. Men hur ska det gå till? Kan man öka produktiviteten och effektiviteten? Vilken betydelse kan ökad konkurrens¬utsättning ha för detta? Hur kan svenska företag i branschen medverka till att möta dessa utmaningar?

I Nuteks och IVAs rapport Framtidens näringsliv (2006) identifierades vård- och omsorg som en av de mest intressanta framtidsbranscherna i Sverige. Den här rapporten är en fortsättning på det arbetet. Initiativtagare till projektet Vård och omsorg – en framtidsbransch är Nutek och Almega. Denna rapport utgör styrgruppens gemensamma slutrapport och bygger på faktaunderlag, intervjuer och diskussioner med representanter för olika delar av branschen.

Gå till Tillväxtverkets webbplats och beställ rapporten.